Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

O nás

Ing. Dominika Ďurišová konateľka spoločnosti

Vyštudovala som krajinné inžinierstvo so zameraním na odpadové a vodné hospodárstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po skončení vysokej školy som začala pracovať na Environmentálnom fonde v Bratislave. Tu som pôsobila ako odborný referent na odbore environmentálnej podpory – dotácie, oddelenie dotácie – voda, kanalizácia a ČOV a zelená investičná schéma.

V roku 2011 som sa presunula severnejšie a začala som pracovať v Zberných surovinách v Žiline ako environmentálny manažér na úseku environmentálneho manažérstva.

V roku 2013 som začala pracovať pre spoločnosť EMB projekt ako senior consultant, kde som zastrešovala environmentálne poradenstvo pre stredné Slovensko.

Z podnetu vytvorenia čistejšieho, krajšieho a zdravšieho prostredia, v ktorom žijeme, som v auguste 2014 založila spoločnosť OPŽP SK, s.r.o., ktorej je táto myšlienka hlavným poslaním.

Držíme sa jej pri vykonávaní našej činnosti aj pri poskytovaní služieb našim klientom.

Certifikáty