Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Dá sa vianočný stromček skompostovať?

Čo tak dať si netradičný novoročný záväzok?

Vianočné sviatky sa skončili a my tu máme ďalší rok 2016. O chvíľu zase začne pracovné tempo a nové povinnosti pre všetkých, či už pre deti, študentov ale aj nás dospelých. A čo novoročné predsavzatia? Dávate si ich aj vy? A čo tak dať si netradičné „odpadové“ predsavzatie na rok 2016.

Čo znamená „odpadové“ predsavzatie? Znamená to, správať sa environmentálnejšie a začať napr. lepšie triediť odpad, biologický odpad z kuchyne a zo záhrady skompostovať vo svojej záhrade, textil, ktorý sa už v domácnosti nepoužíva odovzdať do nádoby na textil, resp. darovať ho, elektroodpad, batérie a akumulátory odovzdať na obci, resp. organizácii, ktorá ho spracuje. Keď odpad nebudeme vyhadzovať po prírode, po obecných potokoch spoločne prispejeme ku krajšiemu, čistejšiemu ale hlavne zdravšiemu prostrediu v ktorom žijeme.

Môžeme začať napr. tak, že vianočný stromček skompostujeme a nie odhodíme niekde ku smetnému košu alebo len tak niekde do prírody s poznámkou – „však to sa rozloží“.

Kompostovací proces môže prebiehať iba vtedy ak je naplnený pomer zelených (napr. tráva) a hnedých (napr. štiepka) surovín. Práve vianočný stromček nám spĺňa hnedú surovinu. Je potrebné stromček rozsekať na menšie časti a môžeme ho primiešať do kompostéra a urobiť dobrú vec, nie len pre seba, ale pre nás všetkých.

Prajem Vám všetkým, všetko dobré v novom roku 2016. Hlavne nech sme plný elánu, nech máme srdce plné lásky a nech máme veľa zdravej životnej energie.