Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Triediť papier? ÁNO alebo NIE???

Trieďme papier - vyplatí sa :-)

Triediť papier sa určite vypláca. Je dôležité odovzdávať papier do modrej nádoby v obci, alebo sa zapojiť do školského zberu papiera vo Vašej škole a pomôcť tak nielen škole, ale hlavne našej krajine a aj našej zemi.

Pozrime sa na pár faktov o papieri:

1. Papier tvorí okolo 20 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

2. Celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. v SR. Jeden Slovák spotrebuje za svoj život okolo 100 stromov.

3. Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať.

4. Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.

5. 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

6. Recykláciou papiera šetríme energiu – až 75 %

7. Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%.

8. Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu.

A ešte jedna zaujímavosť na záver pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.