Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Kontakt

OPŽP SK, s.r.o.
Horná Lehota 104
027 41 Oravský Podzámok

Ing. Dominika Ďurišová
tel.: +421 918 867 399
email: info@opzpsk.sk

IČO: 43 775 471
ČÍSLO ÚČTU: 5060990424/0900
IBAN: SK5409000000005060990424