Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Kontakt

OPŽP SK, s.r.o.
Horná Lehota 104
027 41 Oravský Podzámok

Ing. Tomáš Ďuriš
tel.: +421 917 829 061
email: info@opzpsk.sk

IČO: 43 775 471
ČÍSLO ÚČTU: 5060990424/0900
IBAN: SK5409000000005060990424