Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Prednáška o kompostovaní

Dňa 28.09.2014 sme školili verejnosť Vo Vyšnom Kubíne. Prednáška bola venovaná občanom Vyšného Kubína o domácom kompostovaní. Na pomoc sme si zavolali odborníka z JRK Waste Management. Občanom sme priniesli ukážku kompostéra a aj hotového kompostu.

Dňa 28.09.2014 sme školili verejnosť Vo Vyšnom Kubíne. Prednáška bola venovaná občanom Vyšného Kubíne o domácom kompostovaní. Na pomoc sme si zavolali odborníka z JRK Waste Management. Občanom sme priniesli ukážku kompostéra a aj hotového kompostu.