Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Odborný seminár o nakladaní s BRO a kuchynským odpadom

14.10.2014 o 9:00

Dňa 14.10.2014 o 9:00 v Oravskom Podzámku sa konal odborný seminár o nakladaní s biologicky rozložitelným odpadom a kuchynským odpadom. Seminár bol určený starostom, pracovníkom štátnej a verejnej správy a školám. Program bol bohatý: o legislatíve o nakladaní s BRO a kuchynským odpadom odprezentoval Ing. Maroš Záhorský z MŽP SR, nasledovali Priatelia Zeme - porozprávali nám ako efektívne nakladať s BRO - ako správne kompostovať a príklady z praxe. Na záver nám Ing. Marian Kobolka zo spoločnosti JRK Waste Management predstavil revolučný spôsob nakladania s kuchynským odpadom v mieste jeho vzniku pomocou zariadenie GG 02.

Heslo Priateľov Zeme - Naučme sa kompostovať - pomôžeme sebe aj prírode - je veľmi výstižne. Pomôžme sebe aj prírode a začnime kompostovať.