Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Medzinárodná konferencia Velehrad

04.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa vo Velehrade v Českej republike konala medzinárodná konferencia organizovaná Energetickou agentúrou Zlínskeho kraja, o.p.s. a Eko-Centra, o.z. v rámci spoločne realizovaného cezhraničného projektu “ Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu.”

Hlavnou témou konferencie bolo znižovania komunálneho odpadu, ale aj separovanie odpadov, kompostovanie a nakladanie s kuchynským odpadom v mieste jeho vzniku. Boli predstavené aj príklady dobrej praxe z Českej republiky a aj zo Slovenska.

Na konferencii diskutovali účastníci zo Zlínskeho kraja, Opavy a Oravy.

Po konferencii sme si pozreli aj Velehrad a obec Modrá. Tieto obce sú veľmi pekným príkladom ako krásne môže obec vypadať. Všetkým odporúčame tieto krásne miesta navštíviť.