Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Medzinárodná konferencia Spätný odber 2015

Dňa 19. mája 2015 sme sa zúčastnili 5. ročníka medzinárodnej konferencie Spätný odber.

Dňa 19. mája 2015 prebehol v Žofínskom paláci slávnostný piaty ročník medzinárodnej konferencie Spätný odber. Viac než štyri stovky poslucháčov tu oslávilo 10 rokov od začiatku recyklácie elektrozariadení v Českej republike a založenia kolektívneho systému ASEKOL. Akú púť prešiel spätný odber elektrozariadení v Českej republike a v zahraničí? Sú súčasné pravidlá nastavené správne a účelne? Významní domáci a zahraniční hostia počas série prednášok a popoludňajšej panelovej diskusie spoločne zhodnotili, či si dosiahnuté výsledky zaslúžia oslavu. V debate panovala zhoda, že český spätný odber prešiel vývojom a dospel na dobrú, nie však na vynikajúcu úroveň. Nie je však žiaduce zaspať na vavrínoch.