Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Exkurzia na skládku odpadov

Prehliadka skládky v Zlíne nás znova presvedčila, že práca, ktorú robíme, má význam a je veľmi potrebná.

Počas exkurzie sme si pozreli skládku komunálneho odpadu mesta Zlín a kompostáreň, ktorú majú zriadenú. O hotový kompost je bitka - ľudia sa naučili zelený odpad a konáre nosiť do tejto kompostárne. Ako bonus si berú hotový kompost, ktorý doma využívajú.