Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Dali by ste si aj vy chutný šalátik zo svojej vlastnej dopestovanej debničky?

Kompostovanie VÁM pomôže

Význam kompostu

Domáce kompostovanie v domácich kompostéroch je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo=kompost .

Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali.

Význam kompostu:

1. Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a humus.

2. Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.

3. Zlepšujeme fyzikálno - chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.

4. Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu.

5. Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme množstvo pôdnych mikroorganizmov.

6. Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobie.

7. Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme ich kvalitu.

8. Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.

9. Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj stromom a krom.

EŠTE STÁLE VÁHATE ČI KOMPOSTOVAŤ???