Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Bokashi kompostovanie

Kompostovanie na balkóne

Bokashi kompostér je veľmi dobrá voľba pre tých čo nemajú záhradu napr. kompostovanie na balkóne. Nepotrebuje spojenie zo zemou a ani veľa miesta na balkóne. Na skompostovanie biologického odpadu z kuchyne sa používajú bokashi baktérie.

Organická hmota nepotrebuje prístup vzduchu, preto sa kompostér uzatvára vzduchotesným uzáverom,nedostanú sa do neho deti, ani zvieratá a ani hmyz.

Počas kompostovacieho procesu vzniká prebytočná tekutina - tzv bokashi čaj. Na jej odoberanie slúži otočný kohútik na prednej strane kompostéra. Bokashi čaj je veľmi výživné hnojivo. Je potrebné zriediť ho s vodou a už iba použiť na vaše domáce rastlinky.