Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

1. ročník konferencie

28.01. - 29.01.2015

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou 1. ročníka konferencie "Biologicky rozložitelné odpady", ktorá sa konala v krásnom prostredí Oravskej prírody v hoteli Orava - Srňacie.

Na konferencii odznelo veľa zaujímavých prednášok ale aj príklady dobrej praxe zo Slovenska ale aj Českej republiky. Pevne veríme, že na Slovensku bude čoraz viac dobrých príkladov praxe. Priatelia zeme vyhlásili aj víťazov v súťaži 3Z "Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj". Konferencia sa venovala aj problematike reštauračných odpadov a ukázala samosprávam možnosti riešenia aj tohto problému. Všetci veríme, že konferencia bude mať svoje pokračovanie v ďalších ročníkoch.